ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.เปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
วันนี้ (21 สิงหาคม 2558) เวลา 9.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา ประจำปี 2558 ณ ห้องนครชุม โรงแรมเพชร
345 view