ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
กิจกรรม ๕ ส. สสจ.กำแพงเพชร
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาทีมงานและคุณภาพชีวิตความสมดุลระหว่างชีวิตและงานทำงานตามหลักวิถีธรรม วิถีไทย ณ ห้องประชุมชากังราว(๑๐๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม ๕ ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) จัดขึ้นเพื่อการปลูกฝังนิสัยที่มีระเบียบวินัย เพิ่มความสะอาด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน พร้อมทั้งมอบของขวัญเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ สำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิด ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม
452 view