ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน
วันนี้ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๙.๓๐ น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตนจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมชากังราว(๑๐๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
326 view