ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
วันนี้ (25 สิงหาคม 2558)เวลา 9.30 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ Service Plan 10 สาขา ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกำแพงเพชร
353 view