ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ห้องซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย หลังจากนั้นจะออกตรวจพื้นที่ในบริเวณศูนย์ราชการ
415 view