ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
คปสจ.เดือนสิงหาคม 2558
เวลา 13.30 น. วันนี้ (31 สิงหาคม 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัด (คปสจ.) ประจำเดือนสิงหาคม 2558 พร้อมมอบกระเป๋าโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใสนโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดูแล ส่งเสริมสุขภาพเด็ก
399 view