ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.
วันนี้ (1 กันยายน 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังควง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานกระทิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะแบก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุยประดู่
553 view