ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมแผนปฏิบัติ
วันที่ 3 กันยายน 2558 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558 ณ จังหวัดนครราชสีมา
437 view