ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.เปิดโครงการ "สังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย"
วันนี้ (10 กันยายน 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ "สังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย" กิจกรรม การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ อำเภอพรานกระต่าย ณ มูลนิธิพรานกระต่ายสงเคราะห์
432 view