ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
อบรมพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบนายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรมพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน เขตบริการสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมนครชุม โรงแรมเพชร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2558
527 view