ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร มอบเครื่องพ่นสารเคมี
ดร.อลงกต พลวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายชีววิทยาและควบคุมแมลงพาหะนำโรค แผนกกีฎวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร มอบเครื่องพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย แบบหมอกควัน และสารเคมีเพื่อควบคุมแมลงพาหะ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อใช้ในการควบคุมแมลงพาหะนำโรค โดยมีทันตแพทย์หญิงกฤษณี เฮงตระกูลเวนิช หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบของครั้งนี้ด้วย
1085 view