ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ร่วมประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนกันยายน 2558
วันนี้ (29 กันยายน 2558) เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดกำแพงเพชรประจำเดือนกันยายน 2558 โดยนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
398 view