ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุม คปสจ.ประจำเดือนกันยายน 2558 ครั้งที่ 9/2558
วันนี้ (30 กันยายน 2558) เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ประจำเดือนกันยายน 2558 ครั้งที่ 9/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมมอบรางวัลผลงานดีเด่นเกียรติบัตรตำบลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) จังหวัดกำแพงพชร จำนวน 6 แห่ง โล่การประกวดศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง และชมรมสร้างสุขภาพดีเด่น จำนวน 11 แห่ง
424 view