ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ร่วมรับฟังชี้แจง
วันนี้ (7 ตุลาคม 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม "การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
481 view