ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสารทไทย (แรม 15 ค่ำ เดือน 10)
วันนี้ (12 ตุลาคม 2558) เวลา 7.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) คุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสารทไทย (แรม 15 ค่ำ เดือน 10) ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร..... จังหวัดกำแพงเพชร จัดประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณลานโพธิ์ สนามหน้าเมืองกำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์ วัดพระแก้ว การจัดงาน จะมีพิธี การทอดผ้าป่าแถวช่วงเวลากลางคืนซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย ขบวนแห่ที่สวยงามจากทุกอำเภอ การประกวดธิดากล้วยไข่ การประกวดกล้วยไข่ดิบ สุก การแข่งขันกวนกระยาสารท การแข่งขันทำอาหารพื้นบ้าน/พื้นเมือง การจำหน่ายสินค้า OTOP การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงาน การแสดงเวทีกลาง การงาน สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายผลผลิตกล้วยไข่ของเกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดที่นิยมปลูกกล้วยไข่กันมาก ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้เข้าจังหวัดปีละกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งในช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก กล้วยไข่ของจังหวัดกำแพงเพชรขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติอร่อย หอม หวาน เป็นที่นิยมบริโภคของประชาชน
496 view