ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ลงพื้นที่เยี่ยม รพ.สต.
วันที่ 13 ตุลาคม 2558 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาคีริส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพิไกร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุยบ้านโอง หลังจากนั้นเดินทางพบปะอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ
565 view