ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมประกวดออกกำลังกายต้านโรค
วันที่ 18 ตุลาคม 2558 นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกกำลังกายต้านโรค นิทรรศการ “จุดเปลี่ยนสุขภาพ Changing For Better Health คนกำแพงเพชร” ในประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2558 โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
482 view