ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) และนายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เรื่องการจัดทำแผนโครงการ ปีงบประมาณ 2559
417 view