ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
วันปิยมหาราช 2558
วันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบรมโอรสาธิราช ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราพระบรมราชินี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2396 เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ ที่ 5 แห่งพระบรมจักรีมหาราชวงศ์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2411 และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 สิริพระชนมายุได้ 58 พรรษา นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติ ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า นานถึง 42 ปี สำหรับพระราชกรณียกิจ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกอบในรัชสมัยของพระองค์ท่าน มีอเนกประการ ได้แก่ การเลิกทาส ได้ทรงตราพระราชบัญญัติเลิกทาสรัตนโกสินทร์ศก 124 เลิกทาสในเรือนเบี้ยอย่างเด็ดขาด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอย่างล้นพ้น การปกครอง ได้มีการปฏิรูปการปกครองตั้งแต่ปี 2518 โดยตั้งเป็นกระทรวงต่าง ๆ ดังเช่นปัจจุบัน ทรงนำประเทศให้รอดพ้นจากมรสุมการล่าเมืองขึ้นของกลุ่มประเทศตะวันตก พระองค์ได้ทรงริเริ่มกิจการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์ การรถไฟ สาธารณสุข ซึ่งพระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งไว้ให้แก่ประเทศไทยอย่างใหญ่หลวง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมอันประเสริฐ เป็นที่ชื่นชมแก่ชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ชาวไทยทั้งมวลจึงได้พร้อมใจกันถวายพระนามพระองค์ท่านว่า “พระปิยมหาราช”
383 view