ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชรประชุมคปสจ.เดือนตุลาคม 2558
วันนี้ (30 ตุลาคม 2558) เวลา 13.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดประจำเดือนตุลาคม 2558 พร้อมมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2558-2559 จำนวน 40 คน และมอบเกียรติบัตรเครือข่ายหน่วยบริการที่มีผลงานดีเด่น ด้านการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการบูรณาการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่น ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
450 view