ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุุม Conference
วันนี้(2 พฤศจิกายน 2558) เวลา 13.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุุมทางไกลระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Conference) เรื่องงบลงทุน จากกระทรวงสาธารณสุข
442 view