ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ต้อนรับเภสัชกร
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ เภสัชกรณัฐญา แก้วนำเจริญ ในโอกาสที่มาร่วมงานกับงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมกับแสดงความยินดีกับเภสัชกร ญาดา ชูกลิ่น...ในโอกาสที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร
640 view