ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมพิจารณาโครงการ/งบประมาณปี 2559
วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2558) เวลา 9.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการ/งบประมาณปี 2559 พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พิเศษ และหัวหน้ากลุ่มงาน/งานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทุกกลุ่มงาน/งาน ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
493 view