ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมพิจารณาดำเนินคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2558) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็น ประธานการประชุมพิจารณาดำเนินคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
652 view