ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมขบวนซ้อม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” สำรวจจุดปฐมพยาบาล
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.30 น. จังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ซ้อมปั่นจักรยานกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ครั้งที่ 1 เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชรร่วมขบวนปั่นจักรยานด้วย .... โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร่วมขบวนเพื่อสำรวจเส้นทางความพร้อมด้านการปฐมพยาบาล
386 view