ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมค้นหาช่องว่างของระบบการดูแลรักษาHIV&TB ปี 2558
วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2558) เวลา 9.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมค้นหาช่องว่างของระบบการดูแลรักษาHIV&TB ปี 2558 ณ ห้องประชุมชากังราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้รับผิดชอบงานเอดส์และวัณโรคเข้าร่วมการประชุม
402 view