ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ปฐมนิเทศ ผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2558) เวลา 9.20 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ และรายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้มารายงานตัวในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ แพทย์แผนไทย เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาด้านการแพทย์ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม รวม 29 คน
389 view