ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ. บันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร บันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ห้องบันทึกเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
336 view