ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
การบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็นของวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2558) เวลา 9.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุม การบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็นของวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิก – จ่าย วัคซีนได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงการจัดทำทะเบียนรับ – จ่ายวัคซีน ให้คลังวัคซีนโรงพยาบาล และหน่วยบริการสามารถเบิก – จ่ายวัคซีนได้อย่างถูกต้อง และเพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงการจัดเก็บวัคซีนในระบบลูกโซ่ความเย็น
348 view