ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day Of Remembrance for Road Traffic Victims)
วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2558) เวลา 10.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day Of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2558 ณ สถานีขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
431 view