ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2558) เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนกิจกรรม “BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ” ที่จะจัดในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เพื่อรวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคี ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
445 view