ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
คปสจ.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมมอบรางวัลให้แก่อำเภอที่เข้าร่วมประกวดเมนูต้านโรค และประกวดออกกำลังกาย นิทรรศการ “จุดเปลี่ยนสุขภาพ Changing For Better Health คนกำแพงเพชร” ในประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2558
351 view