ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ. อบรมโครงการเสริมสร้างข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
วันนี้ (8 ธันวาคม 2558) เวลา 9.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างข้าราชการที่ดีของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 ปี ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร
332 view