ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.นิเทศงานอำเภอคลองขลุง
วันนี้ (9 ธันวาคม 2558) เวลา 10.50 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขกำแพงเพชร ลงพื้นที่นิเทศงานสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง โดยมีนายแพทย์วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง นายนิคม สุกใส สาธารณสุขอำเภอคลองขลุง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของอำเภอคลองขลุงให้การต้อนรับ การนิเทศงานครั้งนี้เพื่อติดตามผลงาน ชี้แจงแนวทางการดำเนินการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทั้งด้านการบริหารจัดการทรัพยากร การจัดบริการการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
340 view