ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 14.39 น. ณ สนามหน้าเมือง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พระธรรมภาณพิลาศ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยางพระอารามหลวง และพระราชสารโมลี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วยพระสงฆ์ จำนวน 500 รูป ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายความอาลัย กว่า 4,000 คน ในการนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร หลังจากประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์แล้ว จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ ณ เวทีกลาง ได้แก่ การแสดงดนตรีไทย การแสดงดนตรีสากลเครื่องสายผสม ระบำพุทธบูชา ระบำชากับราว รำเชิญอธิฐาน รำเชิญพระขวัญ การแสดงชุดลาวเสี่ยงเทียน การแสดงชุดรำในน้ำมีปลา ในนามีข่าว ชมการแสดงโขน ชื่อตอน ลักสีดา และตอนยกรบ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์จริยศึกษา สธ. โรงเรียน และเครือข่ายนาฎศิลป์ และในเวลา 20.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธี นำคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และประชาชน อัญเชิญตะเกียงไฟบริสุทธิ์ และนำดอกไม้จันทน์เข้าเผา ณ จิตกาธาน สนามหน้าเมือง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรและอีก 10 อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร
600 view