ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
คปสจ.เดือนธันวาคม 2558
วันนี้ (29 ธันวาคม 2558) เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดประจำเดือนธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมมอบเกียรติบัตรสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ระดับดี ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองลาน และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
457 view