ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่นิเทศงานอำเภอไทรงาม และอำเภอลานกระบือ
วันที่ 7 มกราคม 2559 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขกำแพงเพชร และคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอไทรงาม เพื่อนิเทศงานเครือข่าย(คปสอ.) จังหวัดกำแพงเพชร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไทรงาม ต่อจากนั้นเวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ นิเทศงานเครือข่าย(คปสอ.) อำเภอลานกระบือ ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลลานกระบือ
443 view