ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
กีฬาสาธารณสุขกำแพงเพชรสัมพันธ์ 2559
วันนี้ (8 มกราคม 2559) เวลา 8.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด กีฬาสาธารณสุขกำแพงเพชรสัมพันธ์ ปี 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง เพื่อสร้างความรัก สามัคคีบุคลากรในสังกัดสาธารณสุขกำแพงเพชร รวมทั้งกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกกำลังกายเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน สำหรับการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขกำแพงเพชรสัมพันธ์ ประจำปีนี้ มีการแข่งขันทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล ตะกร้อ เปตอง นอกจากนี้ได้จัดประกวดกองเชียร์ด้วย
524 view