ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.ต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58
วันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 14.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เพื่อดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2559 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก ลำปาง เชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมคณะเดินทางด้วย
393 view