ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ลงพื้นที่นิเทศงานเครือข่าย(คปสอ.) จังหวัดกำแพงเพชร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขกำแพงเพชร นายแพทย์บัลลังก์อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อนิเทศงานเครือข่าย(คปสอ.) จังหวัดกำแพงเพชร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกำแพงเพชร หลังจากนั้นเวลา 13.30 น. ลงพื้นที่นิเทศงานเครือข่าย(คปสอ.) อำเภอคลองลาน
496 view