ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
Conferenc Long Term Care
วันนี้ (19 มกราคม 2559) เวลา 9.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานร่วมประชุมวีดีโอทางไกล(Conference) จากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term Care) โดยมีนางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และผู้รับผิดงานเข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมนครชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
486 view