ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
เขตสุขภาพที่ 3 จัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ปี 2559
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 พร้อมด้วยนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์บัลลังค์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๓ ให้การต้อนรับ การจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี เขตสุขภาพที่ 3 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสาธารณสุขทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขมีการออกกำลังกาย เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถด้านกีฬา ให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการแข่งขัน และที่สำคัญเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสุขภาพแก่ประชาชน สำหรับการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีเขตสุขภาพที่ 3 ในครั้งนี้ จัดให้มีการแข่งขัน 16 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอลทั่วไป วอลเลย์บอล เปตอง บาสเกตบอล เซปักตระกร้อ ตระกร้อลอดห่วง เปตอง กรีฑา แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เทนนิส ปาเป้า หมากรุก สกา ว่ายน้ำ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ และบุคลากรสาธารณสุข จาก 5 จังหวัด ของเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 1,000 คน ซึ่งกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 มกราคม ถึง 22 มกราคม 2559
765 view