ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ร่วมพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร
วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน เปิดอาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร และเปิดโครงการโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม ณ ห้องประชุมประธานกาญจนาลัย ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์พิชัย ศิริพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิด อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร ก่อสร้างบนพื้นที่เดิมของตึกอำนวยการเก่าและตึกพิเศษรวมมิตรอนุสรณ์ เนื่องจากอาคารเดิมทั้ง 2 อาคาร ได้มีอายุการใช้งานที่นานมากกว่า 35 ปี ทางโรงพยาบาลกำแพงเพชร จึงได้ทำการรื้อถอนและก่อสร้างอาคารแห่งนี้ทดแทน เป็นอาคาร 4 ชั้น โดยเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 โดยมีพื้นที่ของอาคารประกอบด้วย ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางผู้ป่วยนอก ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด และชั้นที่ 3 กับชั้นที่ 4 เป็นส่วนของสำนักงานด้านอำนวยการต่าง ๆ และห้องประชุมใหญ่ หลังจากเปิดอาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี เรียบร้อยแล้ว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม โดยโรงพยาบาลกำแพงเพชรได้สร้างความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรในโรงพยาบาลพัฒนาระบบบริการ และระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจเมื่อมาใช้บริการ และบุคลากรโรงพยาบาลมีความสุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการทำงาน พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้มอบโล่ และ เกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลด้วย
384 view