ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร รับฟังการสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2559
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมประธานกาญจนาลัย ชั้น 4 ตึก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์พิชัย ศิริพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อสั่งการ ในการปฏิบัติงานสาธารณสุข ให้พี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรมีสุขภาพที่ดี
407 view