ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร : VDO Conference Zika Virus
วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 10.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมวีดีโอทางไกล (VDO Conference) เรื่อง การเตรียมพร้อมรับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus ) และรับนโยบายในการดำเนินงานจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมนครชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
431 view