ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
กิจกรรมจิบกาแฟ แชร์ความคิด ครั้งที่ 37
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 7.30 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟ แชร์ความคิด ครั้งที่ 37 ห้องประชุมประธานกาญจนาลัย ชั้น 4 ตึก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์พิชัย ศิริพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม พร้อมกับมีการตรวจสุขภาพให้แก่หัวหน้าส่วนราชการด้วย
407 view