ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยมสสจ.กำแพงเพชร
วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 9.15 น. นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ
390 view