ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ให้โอวาทแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้โอวาทแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 59 ราย ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
599 view