ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมพัฒนาศักยภาพนักจัดการน้ำหนัก Smart Kids Coacher
วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพนักจัดการน้ำหนัก Smart Kids Coacher ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เป็นครู ข. ในการนำความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านสุขภาพ โดยเน้นกิจกรรม Food for Fun และ Fun for Fit ที่ได้รับไปถ่ายทอด แก่ ครู แกนนำนักเรียน และผู้ปกครอง เป็นทีม Smart Kids Coacher เพื่อร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน รวมทั้งการคัดกรองเด็กที่มีเสี่ยงภาวะโรคอ้วน และดำเนินการส่งต่อเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงเพื่อได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ
385 view