ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.สต.
วันนี้ (29 กุมภาพันธ์ 2559) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองไพร และโรงพยาบาลคลองมดแดง อำเภอคลองลาน เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินงาน และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
455 view